Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

29-11-2017

Nijmegen, september 2017 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering vv Trekvogels op

woensdag 29 november 2017

in het clubhuis aan de Luciaweg 25, aanvang 20.30 uur.

 Agenda

  1. opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia
  2. vaststellen van de agenda
  3. notulen ALV (vooraar 2017)
  4. mededelingen/ingekomen stukken
  5. rondvraag
  6. sluiting
Logo Convertantclub van NEC

Contact

Trots op transparant

V.V. Trekvogels
Luciaweg 25
6523 NK Nijmegen

Telefoon clubhuis:
024 - 3229987
vvtrekvogels@gmail.com